Breaking

Tuesday, January 24, 2023

અમુક વ્યવસાય સાથેની સંજ્ઞાઓ - Confusion Point 28

 

💥 અમુક વ્યવસાય સાથેની સંજ્ઞાઓ💥
પથ્થર ઘડનારસલાટ
વખાર કે ભંડારને સંભાળનારકોઠારી
મીઠું પકવનારઅગરિયો
શરણાઈ વગાડનારઢાઢી
હિસાબ તપાસનાર.અન્વેષક
દરિયામાંથી ડૂબકી મારી મોતી લાવનારમરજીવા
હોળી ખેલવા નીકળનારઘરૈયો
કાચ બનાવનાર કારીગર...શીશગર
દોરડા પર નાચનારનટ
કાપડનો વેપારીદોશી-કાપડીઓ
ચડીબંગડીનો વેપારી-મણિયાર
સિકલ-ઝવેરાતની પરખ કરનારપારેખ
રશમ ગૂંથવાનું કામ કરનારપટવા
તલનો વેપાર કરનારઘાંચી
મધ્યસ્થી કરનારલવાદી
ખતરમાંથી પક્ષીઓ ઉડાડનારટોયો
છોકરાંની સંભાળ લેનારી બાઈઆયા
પાન વેચનારતબોળી
મરનારને બાળવા લઈ જનારડાઘુ
દારૂનો વેપારીકલાલ

No comments:

Post a Comment

મેળાઓ - Confusion Point 29